Obnova zeleně na Náměstí ČSA v Terezíně

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Terezín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/10.06869
Zahájení projektu: 8. 3. 2011
Ukončení projektu: 26. 4. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je obnova veřejné zeleně na náměstí ČSA v Terezíně v k. ú. Terezín. V rámci realizace akce bude provedena obnova dvouřadé lipové aleje, která lemuje náměstí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 835 057,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 147 363,00 Kč
 
Celková částka: 982 421,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena