Boží Dar - Rašeliniště,Naučná stezka, Celková oprava

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Boží Dar
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01771
Zahájení projektu: 4. 5. 2009
Ukončení projektu: 7. 11. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Božídarské rašeliniště je nejvýše položenou Národní přírodní rezervací Krušných hor.Projekt řeší celkovou opravu uměle vybudované trasy v místech schůdných či neschůdných pro silné zamokření nebo z důvodů terénních nerovností. Stezka je umístěna v severovýchodní části NPR a nezasahuje její nejcennější části.Stezka sestává z povalového chodníku různé šířky a charakteru - od částí pochozích přímo po terénu, po dřevěná pole z polokuláčů uložených přímo na terénu, nebo na zaberaněných pilotách. Stávající dřevěná konstrukce chodníku je silně poškozena hnilobou a je zcela nespolehlivá a neschopná bezpečného užívání veřejností. naučná stezka nebude nově budována, bude pouze zásadně opravena v celém jejím rozsahu, vedoucí terénem. Chodník o celkové délce 1 965 m bude upraven na užívání i pro invalidní vozíky a dětské kočárky s dodržením příslušných technických norem. Stávající konstrukce stezky bude odstraněna a nahrazena novou - materiál dřevo. Základní šířka chodníku 1 600 mm, ve stísněnýchmístech, kde trasa prochází již značně bujnou vegetací (kleče, břízy zakrslé), kde nebude možno tuto šířku dodržet, bude šířka zúženého chodníku 1 100 mm, s umístěním výhyben pro invalidní vozíky. Šířka výhyben 1 800 mm. Spádové poměry budou upraveny tak, aby nepřekročily hodnotu 7%. Navržené řešení nevyžaduje zemních prací - vyjimkou je beranění pilot. Nejdůležitější částí je odstranění stávajících dřevěných pilot (bude-li to vůbec možné), nebo jejich seříznutí do úrovně stávajícího terénu s tím, že se v rašelině postupem času rozpadnou. Součástí projektu je i obnova navigačního systému a informačních tabulí v průběhu stezky: mapy se stojany, směrníky, tabule s vyobrazením zajímavostí Božídarského rašeliniště a se soutěžními otázkami, které veřejnost blíže seznámí se vzácnou faunou a flórou v této oblasti. Další součástí je vydání brožury (formát A5)a informačního letáku (formát A4)o Božídarském rašeliništi se základními údaji a fotodokumentací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 309 746,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 289 955,00 Kč
 
Celková částka: 8 599 702,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena