Rozšíření technologického parku kompostárny

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Ing. Karel Kotula
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/09.05181
Zahájení projektu: 30. 7. 2010
Ukončení projektu: 17. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo rozšíření a obnova technologického parku kompostárny za účelem zkvalitnění nakládání s odpadovým materiálem a úspory energie.

Konkrétně se jednalo o nákup překopávače kompostu, traktoru jako tahacího zařízení k překopávači kompostu a drtiče.
 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 722 820,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 380,00 Kč
Soukromé zdroje: 878 800,00 Kč
 
Celková částka: 8 788 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena