Rozšíření a zefektivnění kapacit provozovny pro zpracování kovového odpadu v Ostravě - Mariánských Horách

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: TROJEK, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02433
Zahájení projektu: 29. 4. 2009
Ukončení projektu: 17. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo rozšíření a zefektivnění kapacit provozovny v Ostravě - Mariánských Horách z původních 120 000 tun/rok zpracovaného kovového odpadu na 250 000 tun/rok, vše při použití mechanizace, která má minimální dopady na životní prostředí.

Zpracovaný kovový odpad bude předáván k dalšímu využití hutním podnikům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 947 182,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 461 267,00 Kč
Soukromé zdroje: 54 612 675,00 Kč
 
Celková částka: 91 021 125,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena