Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, tř. Svobody 868

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00918
Zahájení projektu: 13. 7. 2009
Ukončení projektu: 7. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy. Projekt řešil zateplení obvodového pláště budovy a zateplení střešní konstrukce.
Projekt řešil realizaci opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností zejména obvodových konstrukcí budov Základní školy Zlín, tř. Svobody 868.
Na základě provedeného energetického auditu byl zhodnocen energetický stav budov shora uvedené základní školy. Jako optimální z pohledu technického, energetického i ekologického byla vyhodnocena varianta, která řešila u jednotlivých budov zateplení obvodového pláště izolantem z polystyrénu v tl. 200 mm a zateplení střechy v tl. 120 mm. Jedná se o průměrné hodnoty, neboť se jedná o komplex budov. Přesně je vyspecifikováno v projektové dokumentaci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 621 027,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 874 299,00 Kč
 
Celková částka: 12 495 327,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena