Varovný systém ochrany před povodněmi Osečná

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO OSEČNÁ
Registrační číslo: CZ.1.02/1.3.00/08.03047
Zahájení projektu: 9. 7. 2009
Ukončení projektu: 12. 8. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt zahrnoval mj. umístění meteorologické stanice, hladinových čidel, vysílacího pracoviště, vzdálené stanice,
kamerového bodu a koncových prvků varování a vyrozumívání pro město Osečná. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit a zlepšit systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – varovných a výstražných systémů ochrany před  povodněmi na řece Ploučnici a řešení protipovodňové ochrany i v tzv. nárazových obcích čili v místních částech města Osečné a především v podhorských oblastech, např. na Druzcovském potoce a u potoka Zábrdky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 712 167,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 302 146,00 Kč
 
Celková částka: 2 014 314,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena