Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 5. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/11.10802
Zahájení projektu: 18. 4. 2012
Ukončení projektu: 9. 11. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je první etapa implementace soustavy NATURA 2000 v Jihomoravském kraji. V rámci realizace akce budou zpracovány podklady pro plány péče a plány péče pro 13 maloplošných zvláště chráněných území na území 5 evropsky významných lokalit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 664 525,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 975,00 Kč
 
Celková částka: 699 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena