Oprava poldru Cehnice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Cehnice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.3.00/08.03488
Zahájení projektu: 29. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 7. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je oprava poldru v místech původního vodního díla - rybníku. Byla navržena realizace poldru o celkovém objemu retenčního prostoru 89 tis. m3 a zatopené ploše 8,1 ha. Projekt byl realizován cca 0,8 km jihozápadně od obce Cehnice v místech, kterými protéká Cehnický potok.  

Základními prvky obnovy bývalého rybníku jsou nová hráz a její součást - funkční objekt. Potencionální zdrž poldru je tvořena plochami nad hrází.

Cehnický potok byl příčinou častých záplav, které zahrnovaly i značnou část obce Cehnice. Tyto záplavy způsobovaly obci nemalé materiální škody a pro její obyvatele byly výraznou psychickou zátěží. Cílem projektu bylo odstranění výše uvedených negativních jevů častých záplav, a to snížením povodňových průtoků na Cehnickém potoce a zabránění jeho vybřežování nad obcí a v obci samé.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 826 034,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 263 417,00 Kč
 
Celková částka: 15 089 451,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena