Systém nakládáni s bioodpady a kompostárna pro Město Slavkov u Brna

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Slavkov u Brna
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00062
Zahájení projektu: 15. 9. 2008
Ukončení projektu: 14. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vytvoření a provozování systému sběru a svozu odpadu ze veřejné zeleně a častečně bioodpadů ze soukromých zahrad. Vybudování kompostárny pro zpracování odpadu ze zeleně. Výsledný produkt - kompost - bude využíván pro výsadbu a údržbu městké zeleně. Bezplatné využívání kompostárny pro občany města jak pro předání bioodpadu, tak pro odebírání kompostu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 590 231,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 339 452,00 Kč
 
Celková částka: 8 929 684,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena