III/209 9 Zajištění skalních masívů - Loket

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/11.12240
Zahájení projektu: 7. 6. 2012
Ukončení projektu: 7. 12. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je zajištění skalních masívů nad silnicí III/209 9 v k.ú. Loket. V rámci realizace bude provedena sanace na celkem 18 úsecích. Bude prováděno odstranění vegetace, očištění skalních stěn, bourací práce, záchytné ploty a kotvené ocelové sítě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 754 828,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 897 909,00 Kč
 
Celková částka: 12 652 738,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena