Čistírna odpadních vod Hartmanice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Město Hartmanice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00227
Zahájení projektu: 3. 2. 2009
Ukončení projektu: 26. 8. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Město Hartmanice se nachází v CHKO Šumava a protéká jím Luční potok, který je přítokem Otavy, vodohospodářsky významného toku.

Cílem rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci bylo výrazné zlepšení životního prostředí či dokonce hygienických poměrů. Původní čistírna totiž zdaleka nevyhovovala jak svým technickým stavem, tak svou koncepcí a nebyla schopna zajistit řádné odvedení splašků. Díky projektu došlo k modernizaci čistírny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 625 963,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 992 817,00 Kč
 
Celková částka: 6 618 781,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena