Rekonstrukce Mateřské školy v Dolním Němčí - zlepšení tepelně technických vlastností objektu

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC DOLNÍ NĚMČÍ
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00869
Zahájení projektu: 2. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu byla realizována opatření vedoucí k úsporám energie - komplexní zateplení obvodového pláště s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl. 140 mm a deskami s extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm, zateplení střechy a výměna oken, dveří.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 551 871,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 626 800,00 Kč
 
Celková částka: 4 178 672,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena