Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: META o.s.-Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/30231
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Problematika vzdělávání migrantů je vzhledem k rostoucímu počtu cizinců v ČR aktuální. Ke konci roku 2006 pobývalo v ČR 212726 cizinců z tzv. 3. zemí, k 31.12.2007 již 263147. Dospělí cizinci totiž (ať už se jedná o pracovní migranty či žadatele o mezinárodní ochranu) často přicházejí s celou rodinou, včetně dětí s nedokončeným vzděláním. Proto je nutné věnovat se potřebám celých rodin, tedy i dětí a mládeže. Děti-cizinci, které v době příjezdu do ČR nemají dokončené základní vzdělání, jsou umísťovány do škol bez ohledu na své jazykové kompetence a úroveň doposud získaných znalostí. Cizinci ve věku SŠ a výše zase narážejí na problémy, které jim znemožňují dokončit v zemi původu započaté vzdělání či na toto vzdělání navázat. Cílem projektuje prostřednictvím odborného sociálního poradenství a dalších služeb (kurzy ČJ, jiné vzdělávací aktivity, podpora dobrovolníka) podporovat integraci mladých cizinců do vzdělávacího systému ČR. Součástí projektu je i vytvoření pracovní skupiny odborníků na vzdělávání migrantů, jejímž výstupem bude metodika práce s migranty na českých školách. Během projektu budou sociální pracovníci a koordinátor vzdělávacích aktivit mapovat vzdělávací systémy zemí původu našich klientů na základě identifikovaných bariér cílové skupiny v jejich orientaci v systému českého školství. Výstupem bude elektronická databáze kompatibility vzdělávacích systémů zemí původu se systémem ČR. Tento výstup povede k zefektivnění práce sociálních pracovníků, ale především usnadní orientaci samotných cizinců v českém vzdělávacím systému, čímž posílí jejich možnosti začlenění se do něj, udržení se v něm, úspěšného absolvování a pracovního uplatnění. Projekt je určen mladým cizincům, kteří jsou v Praze zapojeni do vzdělávacího systému či se na vstup do něj chystají. Jedná se o žáky ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ a mladé cizince, kteří v zemi původu dokončili pouze základní či střední stupeň vzdělání a zde chtějí pokračovat. V rámci projektu bude podpořeno cca 150 mladých migrantů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 276 839,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 929 265,00 Kč
 
Celková částka: 6 206 104,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena