Přístavba ZŠ Okrouhlice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Okrouhlice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003443
Zahájení projektu: 10. 12. 2014
Ukončení projektu: 3. 9. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt řeší přístavbu základní školy ke stávajícímu objektu mateřské školy v obci Okrouhlice ve v komplexním školním areálu (školní kuchyň, jídelna, atd.). Důvodem pro realizaci projektu jsou především nevyhovující podmínky stávající základní školy, která nebude s ohledem na budoucí výuku splňovat požadavky na hygienické předpisy a bude muset být ukončen její provoz. V nové přístavbě vzniknou nové kmenové a odborné učebny, včetně vybudování potřebného zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 133 493,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 905 910,60 Kč
 
Celková částka: 26 039 404,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena