Úřad přátelský podnikatelům

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/21068
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2010
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je transformace prostoru Živnostenského odboru ÚMČ Praha 10 a zkvalitnění poskytovaných služeb s cílem vytvořit Úřad přátelský podnikatelům. Tohoto cíle se projekt snaží dosáhnout modernizací a doplněním poskytovaných služeb a úpravouprostor 2. patra budovy A Úřadu MČ Praha 10, kde sídlí Živnostenský odbor. Portfolio služeb se rozšíří o vyvolávací systém s podporou rezervace prostřednictvím webu a SMS, který nabídne klientům pohodlnou rezervaci schůzky z domova či kanceláře (přes web) nebo při operativním rozhodnutí (přes SMS). Dále budou instalovány dva informační kiosky, kde bude mít klient možnost vyhledat si na webových stránkách jednotlivých úřadů relevantní informace. Projekt také umožní wi-fi připojení k internetu tak, aby mohli klienti na místě využívat své notebooky nebo PDA a získávat potřebné informace. V neposlední řadě zde vznikne Informační centrum pro podnikatele, kde pracovník ÚMČ Praha 10 poskytne odbornou pomoc začínajícím i stávajícím podnikatelům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 230 591,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 259 508,00 Kč
 
Celková částka: 10 490 099,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena