ROZŠÍŘENÍ VÝROBNY ČERSTVÝCH TĚSTOVIN

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pasta Fidli, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000212
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Pasta Fidli, s.r.o. vyrábí od 7.1.2014 čerstvé těstoviny, které dodává do více než 120 restaurací a 40 maloobchodů. Jedná se o fungující sociální podnik s ročním obratem v roce 2015 přes 4 mil. Kč. Projekt se zabýval personálním a produkčním rozšířením sociálního podniku - rozšíření nabízených produktů a služeb (výroba plněných těstovin a bramborových noků, rozvoz po zákazníky). V rámci projektu vznikla celkem 2 nové pracovní místa pro osoby z cílové skupiny.

Reportáž o projektu si můžete přečíst zde

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 028 815,49 Kč
Národní soukromá částka: 358 026,27 Kč
 
Celková částka: 2 386 842,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena