RTT Evropská

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21506
Zahájení projektu: 1. 9. 2013
Ukončení projektu: 31. 5. 2014
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt celým názvem Rekonstrukce tramvajové trati Evropská, je investiční akcí zaměřenou na zlepšení geometrických parametrů koleje, umožňující zlepšení komfortu jízdy. Dále zlepšení parametrů, zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky a především zvýšením nástupní hrany. Projekt je lokalizován v ulici Evropská na území městské části Praha 6. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a naplňuje cíle OPPK a Strategického plánu Hlavního města Prahy. Celkové výdaje na projekt činí 195,9 mil. Kč, způsobilé výdaje 123,5 mil. Kč, nezpůsobilé výdaje 72,3 mil. Kč. Projekt bude realizován v termínu od 1.9.2013 do 30.11.2013.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 95 654 935,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 880 282,00 Kč
 
Celková částka: 112 535 217,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena