Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21001
Zahájení projektu: 2. 5. 2008
Ukončení projektu: 11. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je odstranit nebezpečný úsek páteřní pražské cyklistické trasy A1 a umožnit tak bezpečné alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady nejen pro obyvatele městských částí Praha-Zbraslav a Praha-Velká Chuchle, kde je projekt lokalizován, ale také pro obyvatele blízkých městských částí a obcí, kde existuje podle SLDB poptávka po pravidelné cyklistické dopravě. Projekt je také v souladu s cíli a aktivitami OPPK, SP HMP a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR.
Při realizaci projektu bude vybudována cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi a cyklistická doprava tak bude odkloněna ze Strakonické a Starolázeňské ulice.
Celkové výdaje projektu předloženého do OPPK Hlavním městem Prahou dosahují částky 8 230 753,-Kč, z nichž 7 157 373,-Kč tvoří způsobilé výdaje a 1 073 380,- Kč výdaje nezpůsobilé.
Projekt bude realizován od 24. 3. 2008 do 31. 8. 2008.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 083 767,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 983 047,00 Kč
 
Celková částka: 7 066 814,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena