Cyklostezky trasy K,S,V Bohumín - část trasy K

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Bohumín
Registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/05.00445
Zahájení projektu: 2. 3. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je zvýšit bezpečnost pro cyklo a pěší dopravu oddělením cyklodopravy od automobilové dopravy,vybudováním části městské cyklistické trasy ozn.jako trasa K s ochrannými ostrůvky po ul.Šunychelská,Štefánikova až ke kruhovému objezdu ul.Štefánikova v Bohumíně v délce 2,8 km zejména pro obyvatele města dojíždějící do zaměstnání, škol,službami a zábavou.K vytvoření předpokladů pro rozvoj cyklistiky a turistiky na území města vyvstala nutnost propojení a koordinace cyklistických tras navazujících z okolních obcí,vč.Polska.Jedná se o mezinárodní cyklistickou trasu č.56 a trasu č.6109.Realizací projektu dojde k vybudování cyklostezky,rekonstrukci chodníků,místních komunikací,částečně rekonstrukci silnice,k vegetačním úpravám,výstavbě autobusové zastávky a umístění drobného městského mobiliáře.Zcela novým prvkem bude ochranný ostrůvek a nově bude zřízen přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty.Rekonstruované komunikace budou bezbariérové,vybaveny slepeckou reliéfní dlažbou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 513 645,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 149 466,00 Kč
 
Celková částka: 7 663 111,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena