Rekonstrukce budovy Divadla Lampion

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Statutární město Kladno
Registrační číslo: CZ.1.15/3.1.00/91.00592
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci budovy Divadla Lampion. Budova je po mnohaletém fungování bez větších investic v nevyhovujícím technickém stavu a prostory již neodpovídají zvyšujícím se požadavkům jak návštěvníků divadla, tak i účinkujících souborů. Projekt je určen především pro místní děti, jejich rodiče a mládež.Všeobecným cílem projektu, který vychází z IPRM Kladna je zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb? Projekt by měl napomoci ke zvýšení komfortu návštěvníků Divadla Lampion, zkvalitnění aktivit divadla včetně zapojení amatérských souborů a zvýšení bezpečnosti návštěvníků a jeho zaměstnanců. Cílů projektu bude dosaženo rekonstrukcí objektu, čímž dojde ke zlepšení technického stavu budovy. Rekonstrukce bude realizována dodavatelem stavebních prací.Následné aktivity budou realizovány partnery projektu(Statutární město Kladno,Kultura pro Kladno s.r.o. a Zahrada-poskytovatel sociálních služeb.)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 066 326,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 305 822,00 Kč
 
Celková částka: 15 372 148,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena