Výstavba nové budovy školy - SOU potravinářské Jílové u Prahy

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/61.01193
Zahájení projektu: 21. 11. 2013
Ukončení projektu: 28. 2. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nového ¨školního objektu v areálu SOU potravinářské Jílové u Prahy na místě stávajícího nevyhovujícího přízemního objektu s učebnami, který je navržen k demolici. Nejprve bude provedena demolice stávajícího nevyhovujícího objektu a následně bude započata výstavba nové budovy. V novém objektu budou umístěny učebny , tělocvična a příslušné hygienické a technické zázemí. Součástí projektu je i vnitřní vybavení budovy a zavedení moderních technologií do výuky. Cílovou skupinouprojektu budou žáci SOU potravinářského, kterým se zkvalitní podmínky výuky a rozšíří nabídka poskytovaných služeb ve škole. Žadatelem a realizátorem projektu je Střední odborné učiliště potravinářské, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Středočeský kraj je i vlastníkem areálu SOUp

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 664 447,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 506 785,00 Kč
 
Celková částka: 49 171 232,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena