Novostavba pavilónu MŠ Divišov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Divišov
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008503
Zahájení projektu: 28. 2. 2019
Ukončení projektu: 31. 5. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Stavba nového pavilónu MŠ Divišov. Objekt bude bezbariérový dvoupodlažní nepodsklepený, zděný z cihelných tepelně-izolačních bloků. Střecha bude ozeleněna extenzivní zelení. Kapacita MŠ bude realizací projektu navýšena o 24 dětí. Celková kapacita nového pavilonu MŠ Divišov bude 44 dětí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 500 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 10 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena