Reintegrace drogově závislých

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Magdaléna, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/26.00540
Zahájení projektu: 14. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace, obnova a rekonstrukce budov v areálu Magdaléna, o.p.s. sloužících k poskytování sociálních a zdravotních služeb. Projekt je zaměřen na zajištění a zkvalitnění stávajících služeb, v rámci projektu dojde dále k transformaci nevyužívaných prostor k poskytování těchto služeb včetně pořízení zařízení a vybavení. Projekt je určen klientům rezidenčních i ambulantních programů Magdaléna, o.p.s. - osobám závislým na návykových látkách se závažným psychosociálním a zdravotním postižením.
Realizace projektu je nezbytná z několika důvodů: 1) havarijní stav budov v areálu, 2) potřeba rozšíření služeb vzhledem k nedostatečné nabídce služeb v regionu, 3) snížení ekonomických nákladů stávajícího provozu, 4) zkvalitnění služeb pro klienty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 966 937,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 523 799,00 Kč
Soukromé zdroje: 987 528,00 Kč
 
Celková částka: 4 478 265,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena