Regenerace historické návsi v obci Lhota u Dolních Břežan

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/50.00979
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší obnovu vzhledu historické návsi v obci Lhota u Dolních Břežan, která je typickou ukázkou vesnického urbanismu - kaplička, rybník, velkostatek a vesnická usedlost, to vše v obci, která bezprostředně navazuje na území hlavního města Prahy. Obnova Ladovského vzhledu návsi je určena všem obyvatelům obce a rovněž značnému počtu návštěvníkům významné památky - keltského opida Závist, jež se nachází v blízkosti obce. Vedle obnovy vzhledu prostoru tj. povrchů, zeleně a mobiliáře je důležitou součástí projektu i úprava dešťové kanalizace, která by měla zabránit opakovaným přílivům povrchových vod v případě intenzivních srážek. Hlavní předmět projektu by byl realizován dodavatelským způsobem, zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 103 739,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 315 211,00 Kč
 
Celková částka: 8 418 950,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena