Rekonstrukce věže kostela sv. Mikuláše v Bílovci

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Bílovec
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/04.01094
Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 15. 7. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Bílovci. Žadatelem je město Bílovec. Potřebnost realizace projektu vychází z havarijního stavu báně věže a zdiva a dále z havarijního stavu elektroinstalace. Projektem bude zpřístupněná věž kostela pro vyhlídky, ve věži rovněž vzniknou výstavní prostory pro výstavy dětských výtvarných díl. Výstupy projektu budou určeny hlavně pro obyvatelé a návštěvníky města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 301 953,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 759 168,00 Kč
 
Celková částka: 5 061 121,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena