Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč - Ráj

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Lázně Bohdaneč
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00567
Zahájení projektu: 4. 1. 2010
Ukončení projektu: 13. 12. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Provedená regenerace a revitalizace zanedbané místní části „V Ráji“, která se nachází uvnitř urbanizovaného území obce, začlenila tuto extrémně využívanou a současně zanedbanou lokalitu do aktivního života obce. Součástí úprav byla revitalizace toku Rajské strouhy, obnova vysoké zeleně, vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah, vybudování stezek pro pěší a pro cyklisty, výstavba nové kolonády (piazzety) a rekonstrukce stávající sítě komunikací a autobusových zastávek s novostavbou místní obslužné komunikace v jihozápadní části lokality.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 103 954,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 852 180,00 Kč
 
Celková částka: 56 956 134,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena