Revitalizace areálu Mrázovka

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Jednota SOKOL Smíchov I./začleněna do ČOS/
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/23557
Zahájení projektu: 1. 11. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu současného havarijního stavu areálu Mrázovka, který nevyhovuje potřebám jeho návštěvníků. Investice byly zvoleny tak, aby mohly být maximálně využívány cílovými skupinami projektu, kterými jsou žáci mateřských, základních a středních partnerských škol, členové Sokola a veřejnost. Projekt představuje realizaci neekonomických aktivit a nezakládá veřejnou podporu. Revitalizace areálu proběhne prostřednictvím rekonstrukce travnaté plochy, historického plotu, víceúčelového hřiště, přírodní běžecké dráhy, sektoru pro skok daleký, hřiště na pétanque a dětského hřiště.Výsledkem projektu tak bude vytvoření relaxační a sportovní zóny pro rozvoj tělesných aktivit členů cílových skupin, kterými jsou především žáci MŠ, ZŠ a SŠ, členové Sokola, případně i široká veřejnost. Investice do revitalizace areálu tak umožní boj proti civilizačním chorobám, zvýšení tělesné aktivity a veřejného zdraví obyvatel a návštěvníků Prahy. Aktivity bude realizovat žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 116 005,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 952 366,00 Kč
 
Celková částka: 17 068 371,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena