NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA MŠ Č.P. 1500 V RYCHVALDĚ

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Rychvald
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00200
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 4. 9. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Současná budova MŠ nevyhovuje hygienickým a obecně technickým požadavkům na výstavbu. Bylo prokázáno fyzické dožití vrchní stavby. Proto je nezbytné pořídit nové prostory pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, vyhovující všem současným nárokům na provoz školního zařízení, vytvořit odpovídající pracovní podmínky zaměstnancům. Cílem projektu je stavba jednotřídní MŠ o kapacitě 24 dětí, vybavená ČOV, přístupovými komunikacemi a dětským koutkem. Po demolici vrchní stavby proběhne sanace ponechané spodní stavby, přístavba a nástavba nových prostor, osazení ČOV vč. kanalizačních přípojek, vybudování rampy pro imobilní osoby a chodníku, instalace dětského koutku vybaveného dětskými atrakcemi. Projekt je určen rodičům po rodičovské dovolené, dětem věkové kategorie 3-6 let a zaměstnancům provozovatele MŠ. Bez podpory z ROP je projekt nerealizovatelný. Žadatelem o dotaci je Město Rychvald, vlastník budovy a pozemků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 489 203,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 321 624,00 Kč
 
Celková částka: 8 810 827,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena