Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC VŠENORY
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/30.00708
Zahájení projektu: 28. 4. 2010
Ukončení projektu: 24. 3. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na fyzickou revitalizaci dosud nevyužívané plochy, v části obce Všenory. Plocha je tvořena veřejným prostranstvím a stávajícím objektem. Průzkumem veřejného mínění cílových skupin, jichž se projekt dotýká - tedy obyvatel obce Všenory, bylo zjištěno, že veřejnost postrádá v obci multifunkční zařízení, které by umožnilo spojit praktické s užitečným. Projekt řeší kromě fyzické revitalizace veřejných prostranství také fyzickou revitalizaci domu č.p. 151, ve kterém by realizací projektu vzniklo centrum následujících služeb, které nebudou využívány komerčně ale pouze ve veřejnoprávním významu: obecní úřad se službou CZECHPOINT, místní knihovna s veřejným přístupem na internet, mateřské centrum s dětským koutkem, zázemí pro zákmové činnosti Skaut Junák, Klub Seniorů a Český zahrádkářský svaz. Provozovatelem multifunkčního domu bude Obec Všenory. Hlavním cílem projektu je odstranění nežádoucí plochy Brownfield v ob Všenory revitalkizací tohoto místa na plně funkční celek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 247 886,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 519 753,00 Kč
 
Celková částka: 22 767 640,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena