Městské sady - regenerace

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01419
Zahájení projektu: 1. 4. 2013
Ukončení projektu: 22. 11. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je regenerace zpevněných ploch v Městských sadech a jejich doplnění o další síť komunikací pro pěší, rekonstrukce svítidel a rozvodů veřejného osvětlení, obnova a doplnění mobiliáře. Na Náměstí sv. Trojice a před kynologickým a tenisovým areálem dojde k revitalizaci a rozšíření plochy určené pro parkování, což je nutné zejména z důvodu zvýšeného dopravního zatížení, které zde v souvislosti s návštěvností sadů vzniká. V současné době se jedná o využívané avšak z hlediska stavuzpevněných ploch, mobiliáře a veřejného osvětlení zanedbané veřejné prostranství, které však díky své lokalizaci a rozloze skrývá významný potenciál při využití pro volnočasové aktivity a relaxaci. Cílem projektu je regenerace, zvýšení kvality a bezpečnosti veřejného prostranství na okraji města Opavy a tím vytvoření reprezentativního, plnohodnotného, esteticky zajímavého, moderního a celistvým dojmem působícího prostředí, využitelného zejména pro volnočasové aktivity obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 173 830,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 207 146,00 Kč
 
Celková částka: 21 380 977,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena