Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007679
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Revitalizace areálu kostela bude spočívat v obnově vnější pláště - celkové vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek a v provedení celkového nátěru kostela - dále pak obnově hřbitovních kamenných zdí (S a V strana) - které jsou z velké části provaleny. Oprava areálu kostela řeší havarijní stav, který je nezbytný z hlediska bezpečnosti. Veškeré práce jsou pak plánovány s ohledem na charakter této kulturní památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 152 259,45 Kč
Národní soukromá částka: 271 171,55 Kč
 
Celková částka: 5 423 431,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena