Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Moravská Třebová
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00521
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Výstavbou objektu sociálního a technického zázemí, tzv. východní přístavby, k objektu zimního stadionu vznikl zároveň i prostor pro tribunu. U sportovně rekreačního areálu, kde se nachází také oblíbený aquapark, se vybudovaly nové parkovací plochy, čímž se vyřešila nedostatečná kapacita parkovacích míst v areálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 209 555,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 320 728,00 Kč
 
Celková částka: 39 530 284,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena