Mateřská škola v Tachlovicích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: OBEC TACHLOVICE
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/39.00828
Zahájení projektu: 19. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je stavba nové mateřské školy v Tachlovicích, okr. Praha - západ. Cílem projektu je zachovat MŠ v obci, zvýšit její kapacitu a zlepšit podmínky pro výuku. Mateřská škola v Tachlovicích je zatím umístěna v historickém objektu, který je ve špatném technickém stavu, hrozí havárie a uzavření školky. Objekt nelze stavebně upravit tak, aby kapacitně vyhověl vzrůstajícímu počtu předškolních dětí. Realizace předmětného projektu je podmínkou zachování funkce mateřské školy v obci a vybudování moderního předškolního zařízení s potřebnou kapacitou. Místní samospráva chce zvýšit straktivitu sídla pro rezidenty a vytvořit kvalitní podmínky zejména pro mladou generaci, která v obci převládá. Těchto cílů bude dosaženo, pokud mateřská škola nezanikne a získá vyhovující objekt. Projekt by však měl přispět i ke zlepšení vzhledu centra obce a být přínosem pro všechny místní obyvatele. Projekt bude realizovat Obec Tachlovice, provoz bude zajištěn přísp. organizací obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 224 879,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 696 176,00 Kč
 
Celková částka: 19 921 055,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena