Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Dašice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00662
Zahájení projektu: 15. 7. 2010
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Záměrem projektu byla rekonstrukce někdejšího kulturního domu, který se nachází v Hrdličkově ulici. V Dašicích tak vzniklo multifunkční centrum se zázemím pro volnočasové aktivity, které dosud ve městě chybělo. Objekt kulturně-sociálního centra nabízí víceúčelový sál, klubovnu, tři ateliéry pro zájmové kroužky, přednáškovou místnost a ve venkovních prostorách amfiteátr.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 816 505,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 497 030,00 Kč
 
Celková částka: 23 313 535,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena