Revitalizace Tyršových sadů

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01252
Zahájení projektu: 1. 9. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší bezprostřední nutnost revitalizace významného veřejného prostoru ve středu města - městkého parku Tyršovy sady a rozšíření a zkvalitnění nabídky rekreace a využití volného času pro občany města i jeho návštěvníky. Cílem je obnova zanedbaného městského parku a vytvoření klidové zóny prostřednictvím komplexní regenerace a revitalizace, která bude spočívat v obnově parkových cest a mobiliáře, vybudování dětských hřišt a dětských prvků, veřejného osvětlení a revitalizace zeleně. Vzhledem k poloze parku přiléhajícího k zámku ve středu města je význam projektu pro město, jeho okolí i návštěvníky velmi klíčový.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 73 469 790,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 965 257,00 Kč
 
Celková částka: 86 435 047,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena