Vybudování volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Bakov nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/09.00316
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zamřen na vybudování volnočasového areálu, ve kterém dojde k realizaci výstavby in-line dráhy okolo přírodní vodní plochy, zázemí sociálních zařízení a sprch v prostředí vzrostlé zeleně doplněné o oddechové plochy, dětské hřiště a plochy určené ke kolektivním sportům. Volnočasový areál bude sloužit ke sportu i k relaxaci, a tedy ke zlepšení kvality života obyvatel města Bakova n.J. a vytvoření prostoru k účelnému prožívání volného času. Občané Bakova nad Jizerou a blízkého okolí budou moci využívat tento areál celoročně. Cílem je poskytovat zázemí bezpečného pohybu dětí i dospělých s vyloučením dopravního nebezpečí, se kterým se potýkají v jiných lokalitách. Volně přístupný areál dostupný všem místním občanům je protipólem dalších lokalit a sportovních zařízení, které může užívat pouze část místních obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 365 326,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 711 528,00 Kč
 
Celková částka: 18 076 854,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena