Modernizace a přístavba plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Jindřichův Hradec
Registrační číslo: CZ.1.14/2.2.00/03.00994
Zahájení projektu: 13. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Smyslem projektu je udržení a modernizace stávající kapacity plaveckého bazénu vytvářející podmínky pro trávení volného času ve městě Jindřichův Hradec a jeho širokého okolí. Vzhledem k tomu, že krytý bazén je ve spádovém území bývalého okresu Jindřichův Hradec s více jak 100 tis. obyvateli jediným podobným zařízením, bylo by jeho odstavení po dobu nutnou k provedení rekonstrukce velmi problematické. Provedení rekonstrukce je však zcela nezbytné, neboť ponechání stávajícího stavu by vedlo k nutnosti jeho uzavření v poměrně krátké době. Bazén není bez provedení rekonstrukce po delší dobu schopen plnit předepsané hygienické normy a splňovat nároky na požadovaný komfort prostředí. Stavba je využívána veřejností (návštěvnost v roce 2007-79,5 tis. osob) a slouží k výuce plavání pro cca 47 škol z Jindřichohradecka, Třeboňska, Dačicka, Táborska, Pelhřimovska a Veselska. Projekt je zaměřen na oblast výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro volný čas. Kapacita je nenahraditelná.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 799 675,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 49 505 701,00 Kč
 
Celková částka: 104 305 377,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena