OBNOVA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA VLAŠIMI

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Vlašim
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/10.00195
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je obnovit ekonomickou, sociální a urbanisticko-estetickou roli historického centra Města Vlašimi a tím přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky.
Projekt představuje kompletní revitalizaci třech historických náměstí Města Vlašimi (Husovo, Palackého a Žižkovo) včetně všech návazných a spojujících komunikací a prostranství zámeckého nádvoří (kulturní památka), které tvoří s náměstími provázaný celek.
Projekt řeší: funkční uspořádání ploch, architektonickou kompozicí, kruhový objezd na Husově náměstí, úpravy komunikací a odvodnění, rozšíření chodníků a pěších prostranství, návrh městského mobiliáře - prvků parteru, "outdoor firness" hřiště pro mládež a střední generaci na Žižkově náměstí, rekonstrukci veřejného osvětlení, revitalizaci stávající a výsadbu nové zeleně, související úpravy inženýrských sítí, související zázemí - vestavbu veřejného WC a úschovny kol v Nebesářových domcích na zámku (kulturní památka).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 80 762 494,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 252 204,00 Kč
 
Celková částka: 95 014 699,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena