III/2627 Volfartice mosty 2627-3,7

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00449
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu byl silniční úsek III/2627 Volfartice, jenž je frekventovanou komunikací a zároveň slouží jako cyklostezka. Pro nevyhovující technický stav mostů (č. 2627-3 a 2627-7) došlo k jejich rekonstrukci, jež si vyžádala výměnu konstrukce mostů, včetně provedení izolace a vozovkového souvrství, nových říms a zábradlí a napojení na silnici č. III/2627. Stavbou vznikly mosty, jejichž technický stav a uspořádání zajistí bezpečný a spolehlivý provoz.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 348 089,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 355 544,00 Kč
 
Celková částka: 15 703 633,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena