Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/22004
Zahájení projektu: 26. 10. 2009
Ukončení projektu: 27. 5. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zřízení nového bezbariérového přístupu, tj. výtahu, pro osoby s omezenou možností pohybu do stanice metra Chodov, čímž bude těmto osobám lépe zpřístupněna dotčená část města. V současné době se zde nachází pouze pevné schodiště a šikmá pojízdná plošina pro přepravu osob se sníženou možností pohybu, jejíž kapacita je ovšem velmi omezena technickými možnostmi tohoto zařízení, a která slouží spíše jako provizorní řešení. Teprve výstavbou výtahu bude realizováno smysluplné bezbariérové využití stanice metra Chodov.
Investorem i provozovatelem projektu je Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 582 813,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 102 848,00 Kč
 
Celková částka: 20 685 662,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena