Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/01.00304
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 2. 7. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Současný stav veřejných prostranství ve středu města nevyhovuje provoznímu a turistickému ruchu, neumožňuje plnohodnotné využití těchto prostor. Revitalizací těchto veřejných prostranství zde dojde k vytvoření funkčního prostoru, kde jsou minimalizována omezení, která brání naplňování všech funkcí těchto prostor (místo nákupu, zóna klidu a odpočinku, parkoviště, konání kulturních akcí, turistický cíl apod.). Projekt je zaměřen na obyvatele města a regionu, na turisty i osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci projektu bude zrekonstruováno Masarykovo náměstí v Bystřici nad Pernštejnem a vybudováno záchytné parkoviště v bezprostřední blízkosti tohoto náměstí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 850 622,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 544 001,00 Kč
 
Celková částka: 74 394 623,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena