Radnice Milovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Milovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/30.00666
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Radnice Milovice je zaměřen na revitalizaci brownfieldu, který v minulosti sloužil pro potřeby dislokovaných sovětských jednotek na území Československa. Revitalizovaný objekt bude sloužit pro potřeby městského úřadu Milovice a dalších organizací (městská knihovna, městská policie aj.) a v neposlední řadě i pro místní spolky a sdružení. V současné době jsou jednotlivé oddělení MěÚ umístěny ve dvou pracovištích, což limituje jejich provoz a neodpovídá dynamickému rozvoji města a potřebámjeho obyvatel na efektivní veřejnou správu.
Dům důstojníků, jehož trakt je předmětem revitalizace, patří mezi největší brownfieldy ve městě a jeho využití pro potřeby MěÚ vytváří prostor pro využití celého okolí jako nového centra města. Součástí předloženého projektu je i revitalizace přilehlého okolí v podobě zpevněných ploch, zeleně a instalace doplňkového mobiliáře a prvků drobné architektury tak, aby okolí revitalizované budovy tvořilo základ budoucího centra města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 53 345 127,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 413 846,00 Kč
 
Celková částka: 62 758 973,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena