Nová Ves nad Nisou - areál TEPRBERK, úprava veřejného prostranství

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: OBEC NOVÁ VES NAD NISOU
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/02.00275
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Park před kostelem s minibotanickou zahradou coby místo odpočinku i společenské centrum obce, dětské hřiště, naučná stezka s námětem odpadového hospodářství a historie obce, údržba stromů v aleji, vysázení spolkové lípy, úprava hřbitova včetně zeleně, rekonstrukce hřbitovní zdi i zvoničky, rozptylová loučka a kompostovací zóna, úprava místní komunikace a pořízení zahradní techniky. To vše řešil projekt, jenž změnil tvář areálu na kopci historicky zvaném TEPRBERK, centrálního návrší Nové Vsi nad Nisou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 345 799,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 413 984,00 Kč
 
Celková částka: 2 759 784,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena