Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Počátky
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00431
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudovaní naučné stezky, která zpřístupní zajímavé památky a přírodní atraktivity v okolí Počátek. Stezka bude opatřena novým zpevněným povrchem. V rámci projektu budou upravena i okolí kaplí a altánu. Součástí projektu bude i turistické značení trasy s vysvětlením historie a významu poutních míst na stálých informačních tabulích, které budou umístěny na odpočívadlech. Celá trasa bude na vhodných místech vybavena mobiliářem. Nejvýznamnější odpočívadlo bude umístěno a vybudováno v blízkosti kaple sv. Kateřiny. Bude zde vysvětlena historie lázeňského místa i kaple. Památka bude po dohodě s biskupstvím k dispozici k prohlídkám pro milovníky historie. V jeho blízkosti bude i možnost občerstvení. Trasa pak povede k významnému přírodnímu cíli, prameni řeky Jihlavy.
Naučná stezka bude určena pro rekreanty, turisty, cykloturisty, návštěvníky i obyvatele mikregionu Pelhřimovsko - jih.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 687 823,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 650 793,00 Kč
 
Celková částka: 4 338 617,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena