Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/02.00441
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat úseky cyklostezek o celkové délce cca 16 km, které budou následně propojeny do jedné cyklotrasy. Nástupní místo cyklotrasy je v blízkosti centra Statutárního města Jihlavy. Trasa vede odsud přes území členů svazku (žadatel o dotaci) až na státní hranici, kde projekt bude mít návaznost na systém místních stezek. Postupným budováním dalších úseků na trase by mohla v konečné fázi vzniknout kontinuální cyklostezka.

Navrhovaná cyklotrasa může být také chápána jako vstupní brána do Vysočiny. Předkládaný projekt zůstává otevřený, mohou na něj navázat další trasy a rozvíjet jej další vhodné aktivity. Cílem není přepravit cyklisty z jednoho místa na druhé po nejkratší cestě, ale po bezpečných stezkách jim ukázat malebnost a kouzlo Vysočiny. Po všech stránkách je zamýšlený projekt v souladu nejen se schválenou Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR, ale i s dalšími platnými strategickými materiály kraje Vysočina, měst i mikroregionů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 57 237 098,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 100 664,00 Kč
 
Celková částka: 67 337 762,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena