2.etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana plavidel

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0094
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stavba je umístěna na levé straně přístavního bazénu 1 ve směru výjezdu z bazénu. Stavebně technické řešení navazuje na"přístavní zeď kontejnerového terminálu"zhotovenou v roce 2006. Nový úsek zdi má délku 133,5 m a náklady na jeho výstavbu dosáhly výše 38,1 mil Kč. Konstrukce zdi je tvořena kotvenou štětovou stěnou s horní částí z monolitického železobetonu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 398 797,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 717 434,00 Kč
 
Celková částka: 38 116 231,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena