RTN - Terminál Chrastava

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO CHRASTAVA
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00411
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projektem došlo k rekonstrukci přednádražních prostor železniční stanice pro zajištění kvalitního a bezpečného zázemí pro integrovanou dopravu. Vytvořil se nový prostor pro pohodlné přesedání mezi autobusovou, vlakovou a osobní dopravou jak pro obyvatele mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, tak pro turisty s ohledem na osoby s tělesným handicapem. Také se zkvalitnila a zvýšila bezpečnost na přístupových a příjezdových komunikací, vytvořil se dostatečný počet parkovacích míst a proběhly parkové úpravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 836 668,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 971 176,00 Kč
 
Celková částka: 19 807 845,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena