Cyklostezka Svítkov - Srnojedy

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007541
Zahájení projektu: 7. 9. 2017
Ukončení projektu: 6. 4. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Vybudování společné stezky pro cyklisty a chodce spojující most přes řeku Labe se stávající stezkou do obce Srnojedy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 061 472,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 069 671,58 Kč
 
Celková částka: 7 131 144,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena