Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Svoboda nad Úpou
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00420
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 15. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Navržená přestavba a rekonstrukce autobusového nádraží ve Svobodě nad Úopu vychází z požadavku investora využít

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 103 842,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 135 972,00 Kč
 
Celková částka: 34 239 814,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena