Silnice I/58 Příbor - obchvat

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/08.0121
Zahájení projektu: 6. 2. 2009
Ukončení projektu: 6. 2. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem stavby je vybudování silničního obchvatu města Příbora. Stavba je rozdělena na 2 úseky silnice I/58. Úsek komunikace I/58 v obci Lubina v délce 1,618 km - kategorie S 11,5/60 a úsek západního obchvatu města Příbora v délce 3,710 km - kategorie S 11,5/80. V úseku Lubina se jedná o rekonstrukci a úpravu stávající silnice. V úseku kolem města Příbor se jedná o vybudování západního obchvatu města Příbora a jeho připojení na stávající silnici I/58 na začátku obchvatu. Konec obchvatu je v místě napojení na silnici I/48 prostřednictvím MÚK. Součástí řešení MÚK je i nezbytná úprava silnice I/48 v délce 1,831 km v kategorii R 25,5/120. Součástí stavby je i vybudování 9 mostů v celkové délce 289 m, jedné opěrné zdi a přeložek inženýrských sítí a dotčených komunikací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 162 137 472,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 206 315 933,00 Kč
 
Celková částka: 1 368 453 405,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena